Голованівська районна рада
Герб Голованівського району

ГОЛОВАНІВСЬКА
РАЙОННА РАДА

Голованівськ, вул.Соборна, 48
тел.(05252) 2-19-84
E-mail: golovrada@ukrpost.ua

Оголошення 

про проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирних будинків смт Побузьке

Голованівського району Кіровоградської області

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено обєднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. На виконання рішення сесї Побузької селищної ради від 27 лютого 2018 року № 244 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків смт Побузьке», п. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150).

Побузька селищна рада оголоршує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків смт Побузьке Голованівського району Кіровоградської області.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Побузька селищна рада, адреса: 26555, вул. Незалежності, 5, смт Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська область, Україна, тел. 5-12-74, e-mail: pobuzkarada@ukr.net.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Слободянюк Сергій Павлович – селищний голова, 0 5252 51274

Чернишов Ігор Вікиторович– депутат селищної ради, 098 7824770

Таляр Юлія Вікторівна – представник громадськості, 0683436000

3. Перелік послуг та  об’єктів конкурсу.

3.1. Послуга – управління багатокварним будинком (утримання  спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території).

3.2. Перелік обєктів конкурсу:

вул. Шкільна, 3, 3а, 5, 7, 11;

вул. Першотравнева 16, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

вул. Театральна, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

вул. Заводська, 1, 2, 3;

вул. Незалежності, 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

вул. Будівельна, 19, 21, 23;

вул. Миру, 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28;

вул. Пирогова, 1.

4.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 Ціна на обслуговування 1 кв. м будинку

Розраховується як відношення найнижчого запропонованого значення за критерієм «Ціна» до поточного значення за критерієм «Ціна», помножене на 50 (максимально можливу кількість балів)

50

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної бази

10

Частково орендована

5

Уся орендована

0

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Усі працівники штатні

5

Частково за трудовими договорами

5

Усі за трудовими договорами

0

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Відсутність заборгованості за кредитами

5

Наявність заборгованості за кредитами

0

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального госпо-дарства

Наявність досвіду роботи

5

Відсутність досвіду роботи

0

Презентація запропонованих послуг

Встановлюється у разі запропонованої найкращої презентації додаткових послуг, які не входять в тарифікацію

10

Встановленна рентабельність підприємства

2 %

15

від 3% до 10%

5

більше ніж 10%

0

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву у довільній формі, у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

До заяви додаються копії установчих документів, баланс, звіт про фінансові результати,  оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, тощо, оригінали або копії яких додаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним вимогам ,

5.2Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни  (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

6.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

6.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Кіровоградська область Голованівський район смт Побузьке вул. Незалежності, 5.

6.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:  до 17.00. год. 10 квітня 2018 р. (Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

6.4 Плата за участь у цьому конкурсі не стягується.

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

7.1. Місце: 26555, Кіровоградська область, Голованівський район, смт Побузьке, вул. Незалежності, 5, кабінет селищного голови;

7.2. Дата: 11 квітня 2018 року.

7.3. Час: 10.00 год. за київським часом

Примітка: Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласника багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа.

Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору не можуть змінюватися (коригуватися) після його підписання.

 

Записей не найдено.