Голованівська районна рада
Герб Голованівського району

ГОЛОВАНІВСЬКА
РАЙОННА РАДА

Голованівськ, вул.Соборна, 48
тел. (05252) 2-19-84
E-mail: holovanivsk_rada@ukr.net

Районні відзнаки

Порядок представлення до нагородження Почесною грамотою Голованівської районної ради, Грамотою Голованівської районної ради та їх вручення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту Голованівської районної ради

і районної державної адміністрації

 

1. Почесна грамота Голованівської районної ради і районної державної адміністрації є відзнаками Голованівської районної ради і Голованівської районної державної адміністрації та формою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ і організацій, трудових колективів Голованівського району, інших громадян, установ та організацій, які досягли значних успіхів у професійній діяльності, або громадській роботі та внесли вагомий особистий вклад у розвиток району.

2. Почесна грамота Голованівської районної ради і районної державної адміністрації є вищою за статусом відзнакою відносно Почесної грамоти та Грамоти Голованівської районної ради і вручається при значних досягненнях, як правило, за наявності Почесної грамоти  та Грамоти Голованівської районної ради.

Нагородження Почесною грамотою Голованівської районної ради і районної державної адміністрації здійснюється, як правило, через три роки після нагородження Почесною грамотою Голованівською районної ради та Грамотою Голованівської районної ради.

Особи, нагороджені Почесною грамотою Голованівської районної ради і районної державної адміністрації можуть бути представлені до нагородження  Почесною грамотою Голованівської районної ради і районної державної адміністрації, не раніше ніж через три роки після останнього їх нагородження. Особу або трудовий колектив підприємства, установи чи організації може бути представлено до нагородження відповідною заохочувальною відзнакою Голованівської районної ради та районної державної адміністрації, як правило, тільки один раз.

3. Почесною грамотою  Голованівської районної ради і районної державної адміністрації нагороджуються працівники, громадські діячі, а також трудові колективи підприємств, установ і організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування та форм власності за високі виробничі досягнення, високі професійні здобутки, вагомий особистий внесок у розвиток Голованівського району.

Нагородження здійснюється за поданням керівників цих підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, до державних чи професійних свят або ювілеїв. Відзнаками Голованівської районної ради та районної державної адміністрації, як правило, нагороджуються особи, які раніше уже заохочувалися на підприємствах, в установах, організаціях іншими відзнаками.

Клопотання про нагородження Почесною грамотою  Голованівської районної ради та районної державної адміністрації можуть порушувати перед районною радою та  районною державною адміністрацією керівні органи творчих спілок, товариств, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій, які є юридичними особами, незалежно від форм власності та господарювання.

4. Представлення особи до нагородження заохочувальною відзнакою здійснюється гласно, за її основним місцем роботи з направленням на ім’я голови Голованівської районної ради та голови Голованівської районної державної адміністрації відповідного подання.

Кількість осіб, які можуть пропонуватися для нагородження Почесною грамотою районної ради та районної державної адміністрації залежить від підстав для заохочення осіб, наявності необхідних досягнень, має бути пропорційно до кількості працюючих на підприємстві, в установі, організації чол. і не повинна перевищувати таких норм:

 

Підстави для відзначення

Кількість нагороджуваних у пропорціях до працюючих на підприємстві, установі, організації чол.

до 10 чол.

до 50 чол.

до 100 чол.

до 500 чол.

до 1тис.  чол.

понад 1 тис. чол.

Професійне чи державне свято

до 1 чол.

до 2 чол.

до 3 чол.

до 4 чол.

до 5 чол.

до 6 чол.

Ювілей підприємства (10р., 20р., 25р.,30р., 35р.,40р., 45р.,50р., і т.д.)

до 2 чол.

до 3 чол.

до 4 чол.

до 5 чол.

до 7 чол.

до 10 чол.

 

При цьому визначальними є досягнення працівників, підприємств, установ, організацій, а не факт відзначення професійного свята чи ювілею.

5. Подання повинно містити коротку характеристику діяльності підприємства, установи, організації, що представляє особу до нагородження (здобутки та вклад в розвиток району в показниках); основні біографічні дані працівника, який, як правило, не менше одного року працює у відповідному колективі і подається для нагородження; характеристику його трудової діяльності, дані про конкретні заслуги та трудові досягнення.

До подання додається характеристика конкретної особи, яка представляється до нагородження заохочувальною відзнакою Голованівської районної ради та районної державної адміністрації за підписом керівника відповідної установи, засвідчену печаткою цієї установи. Примірний зразок такої характеристики додається (додаток до Положення). У разі відзначення ювілею підприємства, установи, організації крім характеристик нагороджуваних осіб, до подання додається історична довідка відповідного підприємства.

6. Матеріали про нагородження заохочувальними відзнаками Голованівської районної ради та районної державної адміністрації, що приурочуються до ювілейних дат осіб (50років, 55 років, 60 років, 70 років, 80 років і т.д.), державних або професійних свят і ювілеїв підприємств, установ, організацій (10 років, 20 років, 25 років, 30 років, 35 років, 40 років, 45 років, 50 років, 75 років, 100 років іт.д.), вносяться до виконавчого апарату Голованівської районної ради (Голованівської районної державної адміністрації) за 30 календарних днів до відзначення відповідного свята або ювілею. Матеріали про нагородження опрацьовуються відповідальним працівником і не пізніше ніж за 20 календарних днів до відповідної дати передаються на затвердження голові Голованівської районної ради та голові Голованівської районної державної адміністрації.

Після затвердження головою Голованівської районної ради та головою Голованівської районної державної адміністрації нагородні матеріали надходять до відділу з питань організаційного забезпечення виконавчого апарату  районної ради для підготовки відповідного розпорядження.

7. Вручення Почесної грамоти Голованівської районної ради та районної державної адміністрації здійснюється в урочистому порядку, як правило, головою Голованівської районної ради та головою Голованівської районної державної адміністрації.

За рішенням голови Голованівської районної ради чи голови Голованівської районної державної адміністрації вручення Почесними грамотами Голованівської районної ради та районної державної адміністрації може проводитись в іншому порядку, або за його дорученням може здійснюватися заступником голови ради та першим заступником голови районної державної адміністрації. Вручення проводиться урочисто у адміністративному приміщенні районної ради або на загальних зборах трудових колективів. Організаційні заходи з нагородження осіб на підставі відповідного розпорядження готує  відділ з  питань організаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради.

8. Разом з Почесною грамотою  Голованівської районної ради і районної державної адміністрації одночасно вручаються:

8.1. грошова винагорода особі в розмірі до 176,47  грн

8.2. грошова винагорода трудовим колективам в розмірі до 500 грн.

8.2. квіти на суму:

- у разі відзначення ювілею: особи - до 50 грн; підприємства – до 100 грн;

- з нагоди відзначення державних, професійних свят – до 25 грн на одну особу.

9. Облік нагороджених Почесною грамотою Голованівської районної ради і районної державної адміністрації здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

10. При невиконанні вимог пунктів 2 – 6 цього Положення документи повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про нагородження, із супровідним листом за підписом заступника голови районної ради.

 

Положення

про Почесну грамоту Голованівської районної ради

та Грамоту Голованівської районної ради

 

                 1. Почесна грамота Голованівської районної ради та Грамота Голованівської районної ради є відзнаками Голованівської районної ради та формою  заохочення окремих громадян і колективів за досягнення  у виробничій, науковій, державній, правоохоронній, військовій, творчій, громадській та інших сферах діяльності.

               2. Почесна грамота Голованівської районної ради є вищою нагородою відносно Грамоти Голованівської районної ради.

                Нагородження Почесною грамотою Голованівської районної ради здійснюється, як правило, через два роки після нагородження Грамотою Голованівської районної ради.

                Повторне нагородження Почесною грамотою може бути здійснене не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження.

               3. Почесною грамотою та Грамотою Голованівської районної ради нагороджуються колективи, окремі громадяни та працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, члени громадських організацій і об’єднань, творчих та інших спілок району, військовослужбовці, військові частини за високі виробничі досягнення, високі професійні здобутки, вагомий особистий внесок у розвиток Голованівського району.

 

               4. Клопотання підприємств, установ, організацій про нагородження Почесною грамотою та Грамотою Голованівської районної ради подається на ім’я  голови районної ради за підписом керівника відповідної установи, організації.

               5. Кількість осіб, які можуть пропонуватися для нагородження Почесною грамотою та Грамотою Голованівської районної ради залежить від підстав для заохочення осіб, наявності необхідних досягнень, має бути пропорційно до кількості працюючих на підприємстві, в установі, організації чол. і не повинна перевищувати таких норм:

Підстави для відзначення

Кількість нагороджуваних у пропорціях до працюючих на підприємстві, установі, організації чол.

до 10 чол.

до 50 чол.

до 100 чол.

до 500 чол.

до 1 тис. чол.

понад 1 тис. чол.

Професійне чи державне свято

до 2 чол.

до 4  чол.

до 6 чол.

до 8 чол.

до 10 чол.

до 12 чол.

Ювілей підприємства (10р., 20р., 25р., 30р., 35р., 40р., 45р., 50р., і т.д.)

до 2 чол.

до 3 чол.

до 5 чол.

до 7 чол.

до 9 чол.

до 11 чол.

 

             6. Подання щодо відзначення Почесною грамотою або  Грамотою Голованівської районної ради вноситься не пізніше ніж за 15 днів до дати вручення, і повинно містити відомості про досягнення особи або трудового колективу.

              7. До подання додаються такі документи:

              7.1. На нагороджувану особу – біографічна довідка, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку, дата, місяць і рік народження, посада і місце роботи, ідентифікаційний номер, стисло викладаються досягення у виробничій, науковій чи іншій сфері діяльності, відомості про термін роботи громадянина в трудовому колективі підприємства, установи або організації та наявні відзнаки і нагороди;

             7.2. На трудовий колектив – характеристика, яка містить відомості про повну назву підприємства, установи та організації, кількість працюючих, стислий перелік трудових, наукових чи інших досягнень колективу, що пропонується для нагородження, із зазначенням ювілейної дати, до якої приурочується нагорода.

             8. Про нагородження Почесною грамотою та Грамотою Голованівської районної ради видається розпорядження голови районної ради.

             Виконавчий апарат районної ради здійснює підготовку проекту розпорядження щодо нагородження, виготовлення Почесних грамот, веде облік та реєстрацію нагороджених.

             9. До Почесної грамоти та Грамоти районної ради може вручатися грошова винагорода або цінний подарунок до 50 гривень. Разом з грамотами вручаються квіти на суму до 25 грн.

           10. Вручення Почесної грамоти та Грамоти Голованівської районної ради здійснюється головою районної ради або за його дорученням заступником голови районної ради в урочистій обстановці, або на загальних зборах трудового колективу приурочених до загальнодержавних, галузевих професійних та ювілейних свят.

 

Характеристика особи,

яку представлено до нагородження

Почесною грамотою Голованівської районної ради

і районної державної адміністрації

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Дата, місце народження

 

Домашня адреса, телефон

 

Місце роботи (організація). службова адреса, телефон

 

Освіта

 

Вчене звання

 

Кар’єрний зріст

 

Стаж роботи (загальний і в даній установі)

 

Ідентифікаційний код

 

Трудовий шлях, характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи, досягнення ((розкрити показники діяльності. Сильні особисті і ділові якості працюючого, мінімум 10 предметних)

 

Під судом і слідством не перебував. Судимості не має.

За кандидатуру, яку я представляю, несу повну відповідальність.

 

 

Підпис керівника, гербова печатка

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку Голованівської районної ради

 

1. Подяка Голованівської районної ради (далі – Подяка) є заохоченням за особистий внесок у соціальний,  економічний та культурний розвиток району, виробничу,  наукову, військову, правоохоронну, творчу, громадську та іншу сферу діяльності,  ефективну діяльність органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування та високу професійну майстерність.

2. Подякою нагороджуються:

громадяни України, які відомі завдяки особистій активній участі у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення, а також трудові колективи підприємств, установ і організацій,  територіальні громади сіл та селищ за високі виробничі досягнення;

військові частини і з'єднання.

Подякою Голованівської районної ради можуть бути нагороджені громадяни інших держав.

3. Подякою Голованівської районної ради, як правило, нагороджуються особи, які раніше заохочувалися відповідними галузевими та відомчими відзнаками.

  4. Висунення кандидатур для відзначення Подякою  здійснюється гласно у трудових колективах, де працює або працювала особа, яку представляють до відзначення, на зборах та конференціях  громадських організацій, творчих спілок тощо.

5. Подання про нагородження Подякою Голованівської районної ради  вноситься  до районної ради головою районної  державної адміністрації, головами сільських, селищних рад, керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації,  районних підприємств, установ, організацій, головами постійних комісій районної ради.

Подання про нагородження військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших військових формувань, працівників Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, митної служби і податкової міліції вноситься відповідним територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади чи командуванням гарнізону.

6. Клопотання про нагородження Подякою Голованівської районної ради  перед органами, зазначеними в пункті 4 цього Положення, порушують сільські, селищні голови,  керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання тощо.

7. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження Подякою Голованівської районної ради  додаються такі документи:

відомості про досягнення особи, яка представляється до нагородження;

біографічна довідка встановленого зразка, в якій  зазначаються відомості про нагороди особи, підписана керівником кадрової служби та скріплена відповідною печаткою;

копія паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі представлення до нагородження Подякою Голованівської районної ради  колективів підприємств, установ, організацій додаються:

архівна довідка Державного архіву району, яка засвідчує дату заснування підприємства;

документ із зазначенням дати святкування відповідного заходу;

відомості про соціально-економічний розвиток за відповідний період;

біографічна довідка на керівника підприємства засвідчена у встановленому порядку.

8. У разі невідповідності вимогам пункту 7 цього Положення документи повертаються органу, який їх надіслав, із супровідним листом за підписом голови  районної ради.

9. Подання про нагородження Подякою як правило, надсилаються до районної ради не пізніш як за 30 днів до дня вручення нагороди.

10. Подання, які надійшли до районної ради  реєструються у виконавчому апараті районної ради  і передаються голові районної ради для прийняття відповідного рішення.

11. Подання про нагородження Подякою Голованівської районної ради  з доданими  документами  та резолюцією голови районної ради  передаються у відділ  з питань організаційного забезпечення виконавчого апарату районної  ради.

12. Відділ з питань організаційного забезпечення виконавчого апарату районної  ради готує матеріали, щодо нагородження Подякою Голованівської районної ради  для розгляду на засіданні відповідної постійної комісії районної ради.

13. Відповідна постійна комісія  районної раді  розглядає матеріали щодо  представлених до нагородження Подякою Голованівської районної ради  осіб та трудових колективів підприємств, установ та організацій з урахуванням висновку відділу з питань організаційного забезпечення виконавчого апарату районної  ради  про відповідність матеріалів щодо нагородження вимогам цього Порядку.

14. Відповідна постійна комісія районної ради заслуховує відповідну інформацію та вносить голові районної ради пропозиції щодо нагородження  Подякою Голованівської районної  ради.

15. Про нагородження Подякою Голованівської районної  ради видається  розпорядження голови  районної ради.

До  Подяки Голованівської районної ради  вручається  цінний подарунок вартістю до 75 гривень, та квіти вартістю до 25 гривень.

Облік, реєстрація, оформлення  Подяки Голованівської районної ради  здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

16. До трудових книжок осіб, нагороджених Подякою Голованівської районної ради  заноситься відповідний запис із зазначенням дати та номера розпорядження голови районної  ради.

17. Вручення Подяки Голованівської районної ради  здійснюється в урочистому порядку головою районної ради. За рішенням голови районної ради вручення Подяки Голованівської районної ради  може проводитися в іншому порядку.

18. Організація вручення покладається на виконавчий апарат районної ради.

 

О П И С

Подяки Голованівської районної ради

         Подяка Голованівської районної ради являє собою лист прямокутної форми розміром 296 х 210мм, прикрашений по периметру декоративним орнаментом.

         У центрі верхньої частини рамки зображений кольоровий об’ємний герб Голованівського району, під ним – декоративна кольорова стрічка з написом: «Голованівська районна рада». Нижче герба і декоративної стрічки – напис: «Подяка».

         Подяка вкладається у декоративну рамку.

         Текст вдруковується окремо перед врученням.

 

Важливо!

Всі документи

 

Новини

Всі новини

 

Президент УкраїниВерховна рада УкраїниУрядовий порталКіровоградська обласна рада